Paroles atiestate

Groza saturs

0/0

Produkti: 0Gabali: 0

Šķiedras sastāvs Svars Šķiedras augstums
100% Frise 2600 g/m2 12 mm
Paklāju celiņš 3436A BEIGE 3UX RASTA
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 3436A BEIGE 3UX RASTA
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: nav
nav
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 3436A DARK BEIGE RASTA
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 3436A DARK BEIGE RASTA
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 3436A DARK BROWN RASTA
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 3436A DARK BROWN RASTA
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 3437A BEIGE B1X RASTA
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 3437A BEIGE B1X RASTA
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 3437A DARK BEIGE RASTA
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 3437A DARK BEIGE RASTA
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 3437A DARK BROWN RASTA
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 3437A DARK BROWN RASTA
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 3441A DARK BROWN RASTA
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 3441A DARK BROWN RASTA
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 3441A LIGHT BROWN RASTA
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 3441A LIGHT BROWN RASTA
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 3441B BEIGE B1X RASTA
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 3441B BEIGE B1X RASTA
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 3443A BEIGE B1X RASTA
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 3443A BEIGE B1X RASTA
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 3443A BEIGE RASTA 3UX
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 3443A BEIGE RASTA 3UX
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 3443A DARK BEIGE RASTA
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 3443A DARK BEIGE RASTA
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 3443A DARK BROWN RASTA
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 3443A DARK BROWN RASTA
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš B600A DARK GRAY RASTA
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš B600A DARK GRAY RASTA
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš FLORIDA 34
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš FLORIDA 34
2.00*2.00
Lielums: 2.00*2.00 Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš H064B BEIGE RASTA
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš H064B BEIGE RASTA
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš H064B FUME RASTA
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš H064B FUME RASTA
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš H066A DARK BEIGE RASTA
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš H066A DARK BEIGE RASTA
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš H066B DARK BEIGE RASTA
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš H066B DARK BEIGE RASTA
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš H066B DARK GRAY RASTA
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš H066B DARK GRAY RASTA
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir