Paroles atiestate

Groza saturs

0/0

Produkti: 0Gabali: 0

Šķiedras sastāvs Svars Šķiedras augstums
100% Shaggy Frise 2600 g/m2 13 mm
Paklāju celiņš 3677A DARK BROWN RIO
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 3677A DARK BROWN RIO
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: nav
nav
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 3741A DARK BROWN RIO
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 3741A DARK BROWN RIO
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 3742A DARK BROWN RIO
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 3742A DARK BROWN RIO
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: nav
nav
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 6365A BEIGE RIO
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 6365A BEIGE RIO
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
2m
Lielums: 2m Pieejamība: ir
ir
3m
Lielums: 3m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 6365A CREAM RIO
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 6365A CREAM RIO
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: nav
nav
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
2m
Lielums: 2m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 6365A DARK BROWN RIO
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 6365A DARK BROWN RIO
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
2m
Lielums: 2m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 6365A DARK PURPLE RIO
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 6365A DARK PURPLE RIO
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
2m
Lielums: 2m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 6365A GRAY RIO
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 6365A GRAY RIO
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: nav
nav
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
2m
Lielums: 2m Pieejamība: ir
ir
3m
Lielums: 3m Pieejamība: nav
nav
4m
Lielums: 4m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 6365A GREEN RIO
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 6365A GREEN RIO
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: nav
nav
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
2m
Lielums: 2m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 6365A LIGHT BROWN RIO
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 6365A LIGHT BROWN RIO
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
2m
Lielums: 2m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 6365A LIGHT GRAY RIO
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 6365A LIGHT GRAY RIO
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: nav
nav
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 6365A WHITE RIO
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 6365A WHITE RIO
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
2m
Lielums: 2m Pieejamība: ir
ir
3m
Lielums: 3m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 7261A CREAM RIO
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 7261A CREAM RIO
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 7644A CREAM RIO
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 7644A CREAM RIO
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: nav
nav
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
2m
Lielums: 2m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 7644A DARK BROWN RIO
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 7644A DARK BROWN RIO
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
2m
Lielums: 2m Pieejamība: nav
nav
3m
Lielums: 3m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 8063A DARK BROWN RIO
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 8063A DARK BROWN RIO
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
2m
Lielums: 2m Pieejamība: ir
ir
3m
Lielums: 3m Pieejamība: nav
nav