Paroles atiestate

Groza saturs

0/0

Produkti: 0Gabali: 0

Paklāju celiņi ATLAS PP

Šķiedras sastāvs Svars Šķiedras augstums
100% PP BCF YARN 1350 g/m2 8 mm
Paklāju celiņš 0185G GREEN ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 0185G GREEN ATLAS PP
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 0185G RED ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 0185G RED ATLAS PP
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 1912D CYGAN LIGHT BEIGE ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 1912D CYGAN LIGHT BEIGE ATLAS PP
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
0.9m
Lielums: 0.9m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1.4m
Lielums: 1.4m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 4489A BROWN ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 4489A BROWN ATLAS PP
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: nav
nav
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
0.9m
Lielums: 0.9m Pieejamība: nav
nav
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1.4m
Lielums: 1.4m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 4489A GREEN ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 4489A GREEN ATLAS PP
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 4489B BROWN ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 4489B BROWN ATLAS PP
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
0.9m
Lielums: 0.9m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1.4m
Lielums: 1.4m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 4489B RED ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 4489B RED ATLAS PP
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 4492A MUSTARD ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 4492A MUSTARD ATLAS PP
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 4493A BROWN ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 4493A BROWN ATLAS PP
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 4493A GREEN ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 4493A GREEN ATLAS PP
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 4493A RED ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 4493A RED ATLAS PP
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: nav
nav
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 5067A CREAM ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 5067A CREAM ATLAS PP
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1.4m
Lielums: 1.4m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 5067D OSEMKA BROWN ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 5067D OSEMKA BROWN ATLAS PP
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
0.9m
Lielums: 0.9m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1.4m
Lielums: 1.4m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 5067D OSEMKA GREEN ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 5067D OSEMKA GREEN ATLAS PP
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 5067D OSEMKA RED ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 5067D OSEMKA RED ATLAS PP
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 5118D BANAN BROWN ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 5118D BANAN BROWN ATLAS PP
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
0.9m
Lielums: 0.9m Pieejamība: nav
nav
0.9m
Lielums: 0.9m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: nav
nav
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1.4m
Lielums: 1.4m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 6600A BLACK ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 6600A BLACK ATLAS PP
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
0.9m
Lielums: 0.9m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 6601A BLACK ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 6601A BLACK ATLAS PP
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
0.9m
Lielums: 0.9m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 7024B GRECKI LIGHT BEIGE ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 7024B GRECKI LIGHT BEIGE ATLAS PP
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.9m
Lielums: 0.9m Pieejamība: nav
nav
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: nav
nav
1.4m
Lielums: 1.4m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 7025B JEDYNKA LIGHT BEIGE ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 7025B JEDYNKA LIGHT BEIGE ATLAS PP
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
0.9m
Lielums: 0.9m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1.4m
Lielums: 1.4m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 7026D LUSTRO LIGHT BEIGE ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 7026D LUSTRO LIGHT BEIGE ATLAS PP
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
0.9m
Lielums: 0.9m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1.4m
Lielums: 1.4m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 7157B LILIJKA LIGHT BEIGE ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 7157B LILIJKA LIGHT BEIGE ATLAS PP
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: nav
nav
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: nav
nav
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: nav
nav
0.9m
Lielums: 0.9m Pieejamība: nav
nav
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1.4m
Lielums: 1.4m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš 7192B DARK BEIGE ATLAS PP RED
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 7192B DARK BEIGE ATLAS PP RED
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
0.9m
Lielums: 0.9m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1.4m
Lielums: 1.4m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 7192B LIGHT BEIGE ATLAS PP BROWN
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 7192B LIGHT BEIGE ATLAS PP BROWN
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
0.9m
Lielums: 0.9m Pieejamība: ir
ir
0.9m
Lielums: 0.9m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1.4m
Lielums: 1.4m Pieejamība: ir
ir
1.6m
Lielums: 1.6m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: nav
nav
Paklāju celiņš 7192C DARK BEIGE ATLAS PP GREEN
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš 7192C DARK BEIGE ATLAS PP GREEN
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
0.9m
Lielums: 0.9m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš C766A BROWN ATLAS PP BROWN
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš C766A BROWN ATLAS PP BROWN
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
0.9m
Lielums: 0.9m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1.4m
Lielums: 1.4m Pieejamība: nav
nav
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš C766A GREEN ATLAS PP GREEN
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš C766A GREEN ATLAS PP GREEN
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš C766A RED ATLAS PP RED
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš C766A RED ATLAS PP RED
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
0.9m
Lielums: 0.9m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš E950A BROWN ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš E950A BROWN ATLAS PP
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
0.9m
Lielums: 0.9m Pieejamība: ir
ir
1.2m
Lielums: 1.2m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir
Paklāju celiņš E950A GREEN ATLAS PP
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklāju celiņš E950A GREEN ATLAS PP
0.6m
Lielums: 0.6m Pieejamība: ir
ir
0.7m
Lielums: 0.7m Pieejamība: ir
ir
0.8m
Lielums: 0.8m Pieejamība: ir
ir
1m
Lielums: 1m Pieejamība: ir
ir