Paroles atiestate

Groza saturs

0/0

Produkti: 0Gabali: 0

Šķiedras sastāvs Svars Šķiedras augstums
100% polipropylen 1350 g/m2 8 mm
Paklājs 1912A GRAY CHEAP PP CRM
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs 1912A GRAY CHEAP PP CRM
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: ir
ir
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: nav
nav
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: nav
nav
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: ir
ir
Paklājs 2640A DARK GRAY CHEAP PP CRM
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs 2640A DARK GRAY CHEAP PP CRM
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: ir
ir
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: ir
ir
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: ir
ir
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*4.00
Lielums: 0.70*4.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*5.00
Lielums: 0.70*5.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*4.00
Lielums: 0.80*4.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*5.00
Lielums: 0.80*5.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*4.00
Lielums: 1.00*4.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*5.00
Lielums: 1.00*5.00 Pieejamība: ir
ir
1.20*4.00
Lielums: 1.20*4.00 Pieejamība: ir
ir
1.20*5.00
Lielums: 1.20*5.00 Pieejamība: nav
nav
Paklājs 2640C BROWN CHEAP PP BGX
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs 2640C BROWN CHEAP PP BGX
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*4.00
Lielums: 0.70*4.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*5.00
Lielums: 0.70*5.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*4.00
Lielums: 0.80*4.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*5.00
Lielums: 0.80*5.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: nav
nav
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: nav
nav
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*4.00
Lielums: 1.00*4.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*5.00
Lielums: 1.00*5.00 Pieejamība: ir
ir
1.20*1.50
Lielums: 1.20*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.20*2.00
Lielums: 1.20*2.00 Pieejamība: nav
nav
1.20*2.50
Lielums: 1.20*2.50 Pieejamība: ir
ir
1.20*3.00
Lielums: 1.20*3.00 Pieejamība: nav
nav
1.20*4.00
Lielums: 1.20*4.00 Pieejamība: ir
ir
1.20*5.00
Lielums: 1.20*5.00 Pieejamība: nav
nav
Paklājs 2641A DARK GRAY CHEAP PP CRM
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs 2641A DARK GRAY CHEAP PP CRM
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: ir
ir
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*4.00
Lielums: 0.70*4.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*5.00
Lielums: 0.70*5.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*4.00
Lielums: 0.80*4.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*5.00
Lielums: 0.80*5.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*4.00
Lielums: 1.00*4.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*5.00
Lielums: 1.00*5.00 Pieejamība: ir
ir
1.20*4.00
Lielums: 1.20*4.00 Pieejamība: ir
ir
1.20*5.00
Lielums: 1.20*5.00 Pieejamība: nav
nav
Paklājs 2715B BLACK CHEAP PP BLX
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs 2715B BLACK CHEAP PP BLX
0.60*1.00
Lielums: 0.60*1.00 Pieejamība: ir
ir
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: ir
ir
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: ir
ir
Paklājs 3707A DARK GRAY CHEAP PP CRM
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs 3707A DARK GRAY CHEAP PP CRM
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: ir
ir
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: ir
ir
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: ir
ir
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: nav
nav
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: nav
nav
Paklājs 4596A DARK GRAY CHEAP PP CRM
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs 4596A DARK GRAY CHEAP PP CRM
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: ir
ir
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: ir
ir
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: ir
ir
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: ir
ir
0.70*4.00
Lielums: 0.70*4.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*5.00
Lielums: 0.70*5.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: ir
ir
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*4.00
Lielums: 0.80*4.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*5.00
Lielums: 0.80*5.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*4.00
Lielums: 1.00*4.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*5.00
Lielums: 1.00*5.00 Pieejamība: ir
ir
1.20*2.50
Lielums: 1.20*2.50 Pieejamība: nav
nav
1.20*3.00
Lielums: 1.20*3.00 Pieejamība: ir
ir
1.20*4.00
Lielums: 1.20*4.00 Pieejamība: ir
ir
1.20*5.00
Lielums: 1.20*5.00 Pieejamība: nav
nav
Paklājs 5118B DARK GRAY CHEAP PP CRM
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs 5118B DARK GRAY CHEAP PP CRM
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: ir
ir
0.70*4.00
Lielums: 0.70*4.00 Pieejamība: ir
ir
0.70*5.00
Lielums: 0.70*5.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*4.00
Lielums: 0.80*4.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*5.00
Lielums: 0.80*5.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*4.00
Lielums: 1.00*4.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*5.00
Lielums: 1.00*5.00 Pieejamība: ir
ir
1.20*1.50
Lielums: 1.20*1.50 Pieejamība: nav
nav
1.20*2.00
Lielums: 1.20*2.00 Pieejamība: nav
nav
1.20*2.50
Lielums: 1.20*2.50 Pieejamība: nav
nav
1.20*3.00
Lielums: 1.20*3.00 Pieejamība: nav
nav
1.20*4.00
Lielums: 1.20*4.00 Pieejamība: ir
ir
1.20*5.00
Lielums: 1.20*5.00 Pieejamība: ir
ir
Paklājs 6601C BLACK CHEAP PP CRM
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs 6601C BLACK CHEAP PP CRM
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: ir
ir
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: ir
ir
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: ir
ir
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*4.00
Lielums: 0.70*4.00 Pieejamība: ir
ir
0.70*5.00
Lielums: 0.70*5.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*4.00
Lielums: 0.80*4.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*5.00
Lielums: 0.80*5.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*4.00
Lielums: 1.00*4.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*5.00
Lielums: 1.00*5.00 Pieejamība: ir
ir
1.20*1.50
Lielums: 1.20*1.50 Pieejamība: nav
nav
1.20*2.00
Lielums: 1.20*2.00 Pieejamība: ir
ir
1.20*2.50
Lielums: 1.20*2.50 Pieejamība: nav
nav
1.20*3.00
Lielums: 1.20*3.00 Pieejamība: nav
nav
1.20*4.00
Lielums: 1.20*4.00 Pieejamība: nav
nav
1.20*5.00
Lielums: 1.20*5.00 Pieejamība: ir
ir
Paklājs 7192B DARK GRAY CHEAP PP CRM
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs 7192B DARK GRAY CHEAP PP CRM
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: ir
ir
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*4.00
Lielums: 0.70*4.00 Pieejamība: ir
ir
0.70*5.00
Lielums: 0.70*5.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*4.00
Lielums: 0.80*4.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*5.00
Lielums: 0.80*5.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*4.00
Lielums: 1.00*4.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*5.00
Lielums: 1.00*5.00 Pieejamība: ir
ir
1.20*1.50
Lielums: 1.20*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.20*2.00
Lielums: 1.20*2.00 Pieejamība: ir
ir
1.20*2.50
Lielums: 1.20*2.50 Pieejamība: ir
ir
1.20*3.00
Lielums: 1.20*3.00 Pieejamība: ir
ir
1.20*4.00
Lielums: 1.20*4.00 Pieejamība: ir
ir
1.20*5.00
Lielums: 1.20*5.00 Pieejamība: ir
ir
Paklājs D317A DARK GRAY CHEAP PP CRM
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs D317A DARK GRAY CHEAP PP CRM
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: ir
ir
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: ir
ir
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: ir
ir
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: ir
ir
Paklājs D320B DARK GRAY CHEAP PP CRM
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs D320B DARK GRAY CHEAP PP CRM
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: nav
nav
Paklājs D320B GRAY CHEAP PP CRM
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs D320B GRAY CHEAP PP CRM
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: ir
ir
Paklājs D322A DARK GRAY CHEAP PP CRM
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs D322A DARK GRAY CHEAP PP CRM
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: ir
ir
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: ir
ir
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: ir
ir
Paklājs F809A DARK GRAY CHEAP PP CRM
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs F809A DARK GRAY CHEAP PP CRM
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: ir
ir
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: ir
ir
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: ir
ir
Paklājs F844B GRAY CHEAP PP CRM
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs F844B GRAY CHEAP PP CRM
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: ir
ir
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: ir
ir
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: ir
ir
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: nav
nav
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: ir
ir
Paklājs K855A BLACK CHEAP PP CRM
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs K855A BLACK CHEAP PP CRM
0.60*1.00
Lielums: 0.60*1.00 Pieejamība: ir
ir
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: ir
ir
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: ir
ir
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: ir
ir
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: ir
ir
Paklājs K855A CREAM CHEAP PP BLX
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs K855A CREAM CHEAP PP BLX
0.60*1.00
Lielums: 0.60*1.00 Pieejamība: ir
ir
Paklājs K855A GRAY CHEAP PP CRM
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs K855A GRAY CHEAP PP CRM
0.60*1.00
Lielums: 0.60*1.00 Pieejamība: ir
ir
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: ir
ir
Paklājs K857A BROWN CHEAP PP BGX
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs K857A BROWN CHEAP PP BGX
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: ir
ir
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: nav
nav
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: nav
nav
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: ir
ir
Paklājs K857A DARK GRAY CHEAP PP CRM
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs K857A DARK GRAY CHEAP PP CRM
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: ir
ir
Paklājs K857A GRAY CHEAP PP CRM
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs K857A GRAY CHEAP PP CRM
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: nav
nav
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: ir
ir
Paklājs K858A DARK GRAY CHEAP PP CRM
Lielums
Apraksts
Pieejamība
 
Paklājs K858A DARK GRAY CHEAP PP CRM
0.70*1.50
Lielums: 0.70*1.50 Pieejamība: ir
ir
0.70*2.00
Lielums: 0.70*2.00 Pieejamība: nav
nav
0.70*2.50
Lielums: 0.70*2.50 Pieejamība: ir
ir
0.70*3.00
Lielums: 0.70*3.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*2.00
Lielums: 0.80*2.00 Pieejamība: ir
ir
0.80*2.50
Lielums: 0.80*2.50 Pieejamība: nav
nav
0.80*3.00
Lielums: 0.80*3.00 Pieejamība: nav
nav
1.00*1.50
Lielums: 1.00*1.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.00
Lielums: 1.00*2.00 Pieejamība: ir
ir
1.00*2.50
Lielums: 1.00*2.50 Pieejamība: ir
ir
1.00*3.00
Lielums: 1.00*3.00 Pieejamība: ir
ir